Updates
28.02.2019 - 2.2.4 - by rpg3_kobo
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • A fost introdus un Maraton de primăvară care va începe de la 1 martie 2019:
  • Un nou tab a fost adaugat pentru a vizualiza progresul vostru la marathon in "My account" -> "Spring Marathon".
  • Maratonul se prezintă sub formă de calendar, el având câte un anumit premiu disponibil în fiecare zi din luna martie, iar aceste premii sunt afișate în pe pagina maratonului.
  • În pagina maratonului se vor afișa numai premiile până la ziua curentă, plus ziua urmatoare, iar restul premiilor vor fi ascunse.
  • Premiile sunt împărțite în pe pagina în 2 părți, partea din stângă reprezentând premiile pentru versiunea normală (default) a maratonului, iar în partea dreaptă se vor afișa premiile pentru versiunea PRO a maratonului.
  • La început toți jucătorii au versiunea standard a maratonului. Pentru a trece la versiunea PRO a maratonului se va plăti 5200 Gold, apăsând butonul GET PRO din pagina maratonului. Diferența dintre cele 2 versiuni este că versiunea PRO conține premii mai valoroase.
  • Există un total de 31 de premii (câte unul în fiecare zi din luna martie). Pentru a revendica premiul dintr-o anumită zi, va trebui să acumulați punctajul necesar pentru deblocarea acestuia. Punctajul necesar este afișat în pagina maratonului printr-o bară de progres.
  • Nu veți putea sări peste anumite premii. De exemplu dacă ați rămas la deblocarea premiului din ziua 2 și actual este ziua 10, va trebui să acumulați punctele necesare deblocării fiecărui premiu pentru a ajunge la ziua 10 din prezent.
  • În cazul în care ați rămas în urmă cu revendicarea premiilor și credeți că nu aveți timp să recuperați punctajele pentru fiecare premiu, aveți o variană prin care veți putea completa automat o anumită zi din maraton contra sumei de 100 de Gold / zi completată automat. În momentul completării cu Gold a unei zile, veți primi premiul din respectiva zi și veți trece la ziua următoare.
  • Versiunea PRO a maratonului poate fi achiziționată chiar dacă ați deblocat deja o parte din premiile maratonului standard, însă premiile din versiunea PRO pe care le veți putea primi vor începe cu ziua la care ați rămas la versiunea standard, nu le puteți primi și pe cele din urmă.
  • Maratonul va rămâne activ inclusiv pe 1 și 2 aprilie 2019, timp în care puteți recupera punctajele pentru premii în cazul în care ați rămas în urmă.
  • Pentru detalii amănunțite accesați topicul de pe forum.
 • Au fost adaugate noi filtre pentru a nu se mai putea abuza de anumite exploituri legate de furtul de id-uri din cookie.
 • Securitatea sesiunilor jucatorilor a fost imbunatatita.
 • Mai multe bug-uri au fost rezolvate.

 

 


 

 

English

 

 • A Spring Marathon was introduced that will begin on 1 March 2019:
  • A new tab where you can see your progress was inserted in "My account" -> "Spring Marathon"
  • The marathon presents itself as a calendar, with a certain prize available every March day, and these prizes are displayed in the marathon page.
  • In the marathon interface, only prizes will be displayed until the current day, plus the next day, and the rest of the prizes will be hidden.
  • The prizes are split into the 2-part interface, the left side representing the marathon's standard prizes, and the right side for the PRO marathon version.
  • At the begining all players have the standard version of the marathon. In order to move to the PRO version of the marathon you will pay 5200 Gold by pressing the GET PRO button from the interface. The difference between the two versions is that the PRO version contains more valuable prizes.
  • There are a total of 31 prizes (one each day in March). In order to claim the prize on a given day, you will need to accumulate the required points to unlock it. The points required is displayed in the interface via a progress bar.
  • You will not be able to jump over some prizes. For example, if you remain with the Day 2 prize locked and the current day is 10, you will need to accumulate the points needed to unblock each prize to reach Day 10 of the present.
  • If you are lagging behind in claiming the prize and think that you do not have time to accumulate the points for each prize, you have the possibility where you can automatically fill out a marathon day for the amount of 100 Gold / day automatically filled. Upon completing with Gold one day, you will receive the prize on that day and you will go to the next day.
  • The PRO version of the marathon can be purchased even if you have already unlocked some of the standard marathon prizes, but the prizes in the PRO version that you will receive will begin with the day you remained in the standard version.
  • The marathon will remain active on April 1 and 2, 2019, during which you can recover the prize points if you did not managed yet.
  • For details go to the forum topic.
 • Added a new filter to remove few exploits about cookies id's.
 • Security for players sessions was improved.
 • Several bugs have been solved.
22.11.2018 - Version 2.2.3 - by rpg3_kobo
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 2.2.2 - by rpg3_kobo
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2018 - Version 2.2.1 - by rpg3_kobo and BlackThief
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
24.07.2018 - Version 2.2.0 - by BlackThief
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.04.2018 - Version 2.1.8 - by BlackThief
2.6    star_border star_border star_border star_border star_border
02.11.2017 - Version 2.1.6 - by BlackThief
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 2.1.5 - by BlackThief
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2017 - Version 2.1.4 - by BlackThief
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.01.2017 - Version 2.1.3c - by BlackThief
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 2.1.3b - by BlackThief
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.11.2016 - Version 2.1.3 - by BlackThief
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 2.1.2 - by BlackThief
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 2.1.1 - by BlackThief
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 2.1.0 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 2.0.9 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 2.0.8 - by BlackThief
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 2.0.7 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 2.0.6 - by BlackThief
3.1    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Versio 2.0.5 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
04.03.2016 - Version 2.0.4 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
10.02.2016 - Version 2.0.3 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2016 - Version 2.0.2 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 2.0.1 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 2.0.0 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
05.01.2016 - Version 1.9 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2015 - Version 1.8 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 1.7 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 1.6 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
27.07.2014 - Version 1.5 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.07.2014 - Version 1.4 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 1.3 - by Mastertrap21
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.02.2014 - Version 1.2 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 1.1 BETA - by Mastertrap21
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 1.0.5 - by Mastertrap21
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
05.11.2013 - Version 1.0 BETA - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border