Updates
22.02.2017 - Version 2.1.4 - by BlackThief
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • A fost adaugat un sistem de chestionare (Polls):
  • Adminii de level 4+ vor putea crea sondaje de opinie. Lista tuturor sondajelor va fi afisata in meniul Players, sub sectiunea de Unban Requests.
  • La crearea unui sondaj se va stabili data de inceput si de sfarsit, un nivel minim al votantilor, un numar minim de ore jucate (luna curenta + cea trecuta), daca este privat sau nu numele votantilor si grupul care va putea vota (ex: Admini, Lideri, Factiunea X, Toti jucatorii, Civilii, etc).
  • Fiecare chestionar va avea cel putin o intrebare cu 2 raspunsuri si cel putin o categorie de votanti, care daca este lasata goala, va fi automat setata pe toti jucatorii. Titlul este obligatoriu, descrierea este optionala. Fiecare intrebare va avea un numar maxim de optiuni selectabile (1, 2, etc), setat de admini, prestabilit cu valoarea 1.
  • Fiecare jucator va putea vedea doar sondajele la care poate vota (conform grupurilor selectate de admin). Daca nu indeplineste una din celelalte conditii (nivel / ore jucate), acesta va avea un mesaj in partea de sus a ecranului si evidentiata conditia lipsa in partea din stanga jos (numarul minim colorat cu rosu in loc de verde).
  • Fiecare jucator poate vota o singura data la un sondaj, iar dupa ce acesta a votat, va fi trimis automat la pagina cu statistici, fara posibilitatea de a reveni la formular.
  • Statisticile vor fi vizibile si pentru cei care nu au votat inca, folosind butonul din coltul dreapta sus. Un sondaj public va avea sub fiecare intrebare la statistici o lista cu numele celor care au votat si ce anume au votat. Cele private nu vor afisa o asemenea lista. De asemenea, inainte de a vota veti putea vedea daca este public sau privat, in functie de iconita afisata in coltul din dreapta sus.
  • Statisticile au forma unor grafice orizontale in care sunt contorizate raspunsurile jucatorilor.
  • Fiecare chestionar are un temporizator afisat in partea de sus a paginii, care este actualizat in timp real.
  • Deasupra listei cu sondaje va fi mereu afisat ultimul sondaj deschis, alaturi de anumite detalii despre el.
  • Adminii level 6 vor avea posiblitatea de a edita chestionarele.
 • A fost implementat un sistem de suspend pe website:
  • Adminii de level 4+ vor putea acorda suspend de pe website oricarui jucator care incalca regulile privind comentariile si nu numai.
  • Pe profilul fiecarui jucator a fost adaugat un log in care vor fi afisate aceste suspenduri. Doar adminii vor putea vedea acest log pe profilul altor jucator.
  • Sanctiunea poate fi acordata din tabul Web Suspend Log de pe profilul jucatorului, folosind butonul din dreapta sus.
  • Adminii dispun de optiunea de a sterge atat logul, cat si sanctiunea, daca aceasta nu a expirat inca (este in continuare activa), folosind butonul de delete din dreptul logului.
  • Jucatorii suspendati nu vor putea crea reclamatii (jucatori sau factiune), sa lase comentarii (reclamatii, aplicatii la clan, oferte la Economy), sa stearga comentarii (reclamatii, aplicatii la clan, oferte la Economy), sa editeze comentarii (aplicatii la clan), sa deschida o noua aplicatie sau sa o editeze (factiune sau clan), sa faca oferte in sectiunea Economy.
  • Jucatorii suspendati vor fi informati in permanenta pe durata sanctiunii printr-un banner asemanator celui afisat jucatorilor banati, in partea de sus a ecranului.
 • Regulamentul serverului si al factiunilor a fost mutat pe website:
  • In meniul principal din partea de sus a websiteului a fost adaugat un nou tab, Server Rules, marcat cu o culoare rosie. Aici va fi afisat regulamentul serverului, in limba preferata de jucatori.
  • In meniul lateral al tabului Factions a fost adaugat Faction Rules, care duce catre regulamentele factiunilor. Acestea pot fi accesate atat din meniul specific Faction Rules, cat si facand click pe textele rosii deasupra fiecare categorii de factiuni din lista principala.
  • Limba (engleza sau romana) poate fi schimbata folosind unul din butoanele din partea dreapta sus.
  • Adminii de level 6 vor putea edita aceste regulamente. Data la care se face o modificare va fi afisata in partea de jos, astfel incat veti putea afla daca s-au facut schimbari recente.
 • In sectiunea Updates, fiecare jucator va putea acorda o nota fiecarui update in parte, de la 1 la 5, folosind stelutele din partea dreapta. Daca un jucator voteaza de mai multe ori, votul se va actualiza. Pentru a acorda un rating, trebuie sa aveti 30 de jucate in luna curenta + luna trecuta.
 • Cele 2 noi tipuri de waruri au fost adaugate pe website, atat turfurile pe harta, cat si informatii despre fiecare in parte, in tabul Weekend Wars din Wars.
 • La warurile de tip Alliance, in partea de sus va fi afisat topul aliantelor in cadrul acelui war, urmand ca mai jos sa fie o statistica relevanta fiecarei aliante (numarul de kills, deaths si KDR - Kill Death Ratio pentru fiecare factiune participanta). Sub aceste statistici, va fi un tabel in care sunt prezenti toti gangsterii care au participat, cu date despre prestatia lor (K, D, KDR), cu posibilitatea de a sorta tabelul dupa unul din campuri.
 • La cele de tip DeathMatch, diferit este faptul ca fiecare factiune va avea statistica separata. Topul primelor 3 ganguri si tabelul cu participanti este la fel ca la Alliance Wars.
 • A fost adaugat Kick Log pe website, pe profilul fiecarui jucator. Doar adminii vor putea vedea acest log pe profilul altor jucatori.
 • In lista cu factiuni din tabul Factions, in caz ca un jucator nu poate aplica intr-o factiune, acestuia ii va aparea ce anume il impiedica, in momentul in care mouse-ul se afla peste mesajul "You cannot apply here".
 • Pentru a aplica intr-o factiune, fiecare jucator va avea nevoie de 30 de ore jucate (luna curenta + luna precedenta).
 • Toate graficele de pe website au fost actualizate la o versiune mai noua.
 • Diverse buguri, majoritatea raportate pe forum, au fost rezolvate.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

English

 

 • A Poll / Surveys system has been implemented:
  • Admin level 4+ will be able to create surveys. A list containing all the polls is available in the Players menu, under Unban Requests section.
  • When a new poll is added, there will be required a starting date, an ending date, a minimum level voters need, a minimum number of hours played (current month + last month), the privacy option (if the names of voters is publicly available) and the groups which can vote (ex: Admins, Leaders, Faction X, All players, Civilians, etc).
  • Each poll will have at least 1 question with 2 answers and at least one category of voters, which by default is All players. The title is mandatory, while the description is not. Each question will have a maximum number of options selectable (1, 2, etc) chosen by the admin, which, by default, is 1.
  • Each player will be able to see only those poll in which he can cast his vote (according to the groups allowed by the admin). If he doesn't meet any of the other requirements (level, hours played), a message will be displayed on the upper side of the screen and the missing requirement will be highlighted at the bottom of the screen with the color red (while the met requirement is green).
  • Each player can vote only once in each poll and after the vote is casted, he will be sent automatically to the statistics page, without the possibility of going back to the form.
  • The statistics will be available for the players who didn't vote yet, by using the button in the right top corner of the screen. A public survey will have under each question a list with the names of the voters and what each voted. The private ones will not display that list. Also, before voting, you will be able to see the status (public/private) based on the icon displayed on the right top corner.
  • The statistics will show horizontal graphics for each question where the votes are registered.
  • Each poll has a timer displayed at the beginning of the view, which is updated in real-time.
  • Above the polls list, there will always be the last one created shown on top, along with some details about it.
  • Admins leve 6 will have the possibility to edit the polls.
 • A new web suspend system has been created:
  • Admins level 4+ will be able to suspend a player from the website if he disobeys the rules regarding comments or others.
  • On each player's profile, a log showing these suspends has been added. Only admin will be able to see these logs on other player's profiles.
  • The sanction can be given from the Web Suspend Log page on the player's profile, using the button in the right top corner.
  • The admins have the option of deleting the log and the sanction only if the sanction has not expired yet (it's still active), using the delete button for that log.
  • Suspended players won't be able to create new complaints (players or faction), to leave comments (in complaints, clan applications, Economy offers), to delete comments (complaints, clan applications, Economy offers), to edit comments (clan applications) to open a new application or edit it (to a faction or a clan), to make offers in the Economy section.
  • Suspended players will have a permanent warning while the sanction is active, displayed on the upper side of the screen, a banner like the one for the banned players.
 • Server and faction rules have been moved on the website:
  • A new tab, Server Rules, has been added on the main menu from the upper side of the screen. It is marked with a red color. Here, the server rules will be displayed in whichever language you prefer (romanian or english).
  • In the lateral menu from the Factions section, the Faction Rules tab has been added. It leads to a page where you can find the faction rules for each category (gang, mixt, etc). Those can be accessed from the lateral menu or by clicking the red heading in the main faction list.
  • The language (romanian or english) can be set using the buttons in the right top corner.
  • Admins level 6 can edit these pages, and you can see the last edit date on the bottom right corner.
 • In the Updates section, each player will have the possibility of rating each update with a rate from 1 to 5, using the stars in the right side. If a players rates the same update multiple times, the vote will update. In order to rate an update, you need at least 30 hours played in the current month + last month.
 • The 2 new wars have been added on the website (the turfs on the map and information about each war) in the Weekend Wars tab in the Wars section.
 • For the Alliance Wars, from top to bottom, there will be a top of the winning alliances, followed by a relevant statistics for each alliance (kills number, deaths number and KDR - Kill Death Ratio for each participant faction). Below this, a table with all the gang members who took part in the war will show individual statistics (K, D, KDR), with the possibility of sorting the table by any field.
 • For the DeathMatch Wars, the only difference is that each faction has its own statistics with K, D, KDR information. The top and participants table are the same.
 • The Kick Log has been added on the website, on each player's profile. Only the admin will be able to see this log on other player's profiles.
 • In the main faction list, in case a player is not able to apply in a particular faction, a message will be displayed on hovering the "You cannot apply here" text, showing one of the missing requirements.
 • In order for a player to apply in a faction, he will need a minimum of 30 hours played (current month + last month).
 • All the graphics and charts have been updated to a newer version.
 • Several bugs, most of them reported on the forums, have been fixed.
08.01.2017 - Version 2.1.3c - by BlackThief
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 2.1.3b - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.11.2016 - Version 2.1.3 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 2.1.2 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 2.1.1 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 2.1.0 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 2.0.9 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 2.0.8 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 2.0.7 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 2.0.6 - by BlackThief
2.3    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Versio 2.0.5 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.03.2016 - Version 2.0.4 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
10.02.2016 - Version 2.0.3 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2016 - Version 2.0.2 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 2.0.1 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 2.0.0 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.01.2016 - Version 1.9 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2015 - Version 1.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 1.7 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 1.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.07.2014 - Version 1.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.07.2014 - Version 1.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 1.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.02.2014 - Version 1.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 1.1 BETA - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 1.0.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.11.2013 - Version 1.0 BETA - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border