Updates
30.05.2020 - Version 2.5.0 - by BlackThief
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • A fost implementat un sistem de Autentificare in 2 pasi (Two Factor Authentication - 2FA):
  • Acest sistem isi propune sa sporeasca securitatea conturilor, atat in joc, cat si pe website. Codul unic generat de aplicatia Google Authenticator se autogenereaza odata la 30 de secunde. Acest cod va fi cerut cel putin o data pe zi, la autentificarea in joc sau pe website. De asemenea, va fi cerut si in cazul in care se schimba adresa IP a ultimei logari.
  • 2FA poate fi activat sau dezactivat din tabul Security din My Account, apasand pe optiunea Activate, respectiv Deactivate.
  • La apasarea butonului se va afisa o fereastra cu instructiuni pentru activare, iar in partea de jos este necesara introducerea codului unic generat pentru validarea actiunii.
  • Pasii de activare, pe scurt, sunt:
   • Descarcati aplicatia Google Authenticator, disponibila pentru Android aici, iar pentru IOS aici.
   • Scanati codul QR prezentat in fereastra folosind scannerul din aplicatie.
   • Introduceti codul unic generat de aplicatia Google Authenticator in campul din partea de jos a ferestrei.
   • Apasati butonul Activate. Atentie, din acel moment, codul QR nu va mai fi disponibil si veti avea nevoie de codul generat de aplicatie si pentru dezactivare.
  • Adminii, liderii si helperii nu vor putea dezactiva aceasta optiune odata ce a fost activata. Pentru a face acest lucru, in cazuri exceptionale, vor trebui sa contacteze un admin 6.
  • In tabul General se va putea consulta starea Autentificarii in 2 pasi (activata sau dezactivata), iar adminii 6 o pot dezactiva pentru orice jucator, folosind optiunea din dreptul campului. De asemenea, adminii 4+ pot consulta si ei starea acestui camp pentru orice jucator.
  • Va exista un log pentru fiecare modificare adusa asupra autentificarii in 2 pasi (activare / dezactivare), vizibil jucatorilor in tabul 2FA Log din My Account si adminilor 4+ in acelasi tab de pe profilul altor jucatori.
  • Gresirea codului unic generat de aplicatie la introducerea lui pe website de 3 ori va rezulta in banarea incercarilor timp de 30 de minute sau pana la relogare.
  • Mai multe detalii despre acest sistem si un tutorial de activare cu imagini se poate gasi pe forum, la adresa http://b-zone.ro/2fa.
 • A fost adaugat un log pentru actiunile de deschidere si inchidere a aplicatiilor, vizibil liderilor si adminilor in tabul Application Logs. Acesta cuprinde informatii despre orele la care au fost deschise si inchise aplicatiile, si modul in care au fost inchise (atingerea numarului maxim de aplicanti, depasirea orei setate, sau manual de catre lider).
 • A fost adaugata o limita superioada de caractere la aplicatiile in factiuni si clanuri, de maximum 2.000 de caractere per intrebare si maximum 10.000 de caractere per aplicatie.
 • A fost adaugata o restrictie de editare a aplicatiilor in factiuni. Odata creata o aplicatie, veti avea timp 5 minute sa o editati si sa submiteti modificarile. Dupa expirarea celor 5 minute, aplicatia nu va mai putea fi modificata, insa va putea fi in continuare retrasa.
 • In Leader Panel, tabul Members, jucatorii banati vor aparea marcati cu un (x) rosu. De asemenea, au fost ajustate putin culorile celorlalte marcaje.
 • In Leader Panel, tabul BL Members va afisa in dreptul sau in meniu o bulina cu numarul de membri care se afla pe un Blacklist.
 • La raspunsul unei plangeri a fost inlocuita optiunea de Suspend (pentru licenta de arme) cu optiunea de Web Suspend.
 • Nu se vor mai putea deschide cereri de interdictie in ganguri pentru admini sau pentru persoane care nu se afla in gang in acel moment.
 • Bara de progres de la rapoartele de activitate nu va mai aparea ca fiind verde daca nu au fost terminate toate categoriile de puncte necesare finalizarii raportului.
 • A fost adaugata coloana CN in Helper Stats din Admin Panel.
 • Diverse buguri, majoritatea raportate pe forum, au fost rezolvate.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

English

 

 • A Two Factor Authentication (2FA) system has been implemented:
  • This system should increase the security of your website and in-game accounts. The unique code generated by the Google Authenticator application is auto-generated every 30 seconds. This code will be checked at least once every day, on your first login on the website or in-game. It can be also asked if you change your IP address.
  • 2FA can be activated or deactivated from the Security tab in My Account, by using the Activate / Deactivate options.
  • On selecting the option, you will be presented with an instructions window for the activation process, which will require to validate the generated code at the bottom of the window.
  • A brief overview of the activation steps is the following:
   • Download the Google Authenticator application, available for Android here, and for IOS here.
   • Scan the QR code presented in the window using the application scanner.
   • Use the unique code generated by the Google Authenticator application in the bottom field.
   • Press the Activate button. Attention, from that moment on, the QR code won't be available anymore and you will require the code generated by the Google Authenticator application to disable the system also.
  • Admins, leader and helpers won't be able to deactivate this option once it's been activated. In order to do so, in exceptional cases, they will need to contact an admin level 6.
  • In the General tab you can check the status of the 2FA system (activated or deactivated), and admins level 6 can deactivate it for anyone using the option here. Also, admins level 4+ can also check the status of other players' 2FA system in the same place.
  • Every action involving the 2FA activation and deactivation will be logged. This logs will be visible to players in the 2FA Log tab in My Account and also visible for admins 4+ on other players profiles.
  • After 3 wrong attempts of code input on the website, you will be banned for 30 minutes or until you relog in the website.
  • More information on this system and a comprehensive tutorial on the activation, with images, can also be found on the forum, at the following address: http://b-zone.ro/2fa.
 • Every application status change (open and close) will be logged in the Application Logs tab in Leader Panel, visible to leaders and admins. This will have information about the times of status changes (open and close) and the way the applications were closed (ny reaching the maximum number of applications, going over the set time limit, or manually by the leader).
 • Factions and clans applications will be limited to a maximum number of characters per question - 2.000, and an overall maximum number of characters per application - of 10.000.
 • Factions applications have a new restriction. Once an application is created, you will have 5 minutes to edit your application and submit your edits. After the expiration of those 5 minutes, you won't be able to edit the application, but you will still be able to withdraw it.
 • In Leader Panel, Members tab, banned players will be marked with a red (x). Also, other marks colors have been adjusted.
 • In Leader Panel, the BL Members tab will display in the menu a bullet with the number of members on a Blacklist.
 • On a complaint answer, the option of Suspend (for a gun license) has been replaced by the option of Web Suspend.
 • Players won't be able to open gang interdiction requests for admins or players who are no longer in a gang at the moment.
 • Progress bar of faction reports won't be green anymore if the player didn't finish all the points in every category necessary in their reports.
 • The column CN has been added in Helper Stats in Admin Panel.
 • Several bugs, most of them reported on the forums, have been fixed.
17.05.2020 - Version 2.4.0 - by BlackThief
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.12.2019 - Version 2.3.0 - by Kelton and kobo
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.02.2019 - Version 2.2.4 - by rpg3_kobo
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2018 - Version 2.2.3 - by rpg3_kobo
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 2.2.2 - by rpg3_kobo
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2018 - Version 2.2.1 - by rpg3_kobo and BlackThief
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
24.07.2018 - Version 2.2.0 - by BlackThief
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.04.2018 - Version 2.1.8 - by BlackThief
2.6    star_border star_border star_border star_border star_border
02.11.2017 - Version 2.1.6 - by BlackThief
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 2.1.5 - by BlackThief
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2017 - Version 2.1.4 - by BlackThief
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.01.2017 - Version 2.1.3c - by BlackThief
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 2.1.3b - by BlackThief
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.11.2016 - Version 2.1.3 - by BlackThief
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 2.1.2 - by BlackThief
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 2.1.1 - by BlackThief
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 2.1.0 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 2.0.9 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 2.0.8 - by BlackThief
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 2.0.7 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 2.0.6 - by BlackThief
3.1    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 2.0.5 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
04.03.2016 - Version 2.0.4 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
10.02.2016 - Version 2.0.3 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2016 - Version 2.0.2 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 2.0.1 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 2.0.0 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
05.01.2016 - Version 1.9 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2015 - Version 1.8 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 1.7 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 1.6 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
27.07.2014 - Version 1.5 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.07.2014 - Version 1.4 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 1.3 - by Mastertrap21
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
19.02.2014 - Version 1.2 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 1.1 BETA - by Mastertrap21
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 1.0.5 - by Mastertrap21
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.11.2013 - Version 1.0 BETA - by Mastertrap21
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border