Sloturile facțiunilor Taxi și School Instructors au fost mărite. Detalii aici

Updates
21.12.2019 - 2.3 - by Kelton and kobo
3.1    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • Multiple actualizări silențioase făcute de kobo de la ultimul update încoace.
 • De la începutul lunii Decembrie au fost actualizate următoarele:
  • modificată iconița de favorite a websiteului.
  • modificare texte de eroare pentru calendarele Advent și Summer.
  • corectat tabul Advent Calendar care era dublat în meniul din stânga.
  • reparat bugul la Chemist Skill care afișa mereu skill 0.
  • adaugate pe stats/businesses bizurile de Farmer și PubG cu imagini specifice.
  • mărit numărul de rezultate la players/search din 5 în 20.
  • dezactivat butonul Add Friend de pe profilul unui jucător (acțiunea poate fi făcută numai în joc pe bază de friend request).
  • dezactivat Summer Calendarul să înceapă automat în fiecare an (îl vom porni noi când avem nevoie).
  • dezactivată coloana Lotto Number de pe profilul unui jucător.
  • rezolvat un bug cu multiple zecimale după virgulă la afișarea punctelor helperilor în tabelul cu activitatea lor; punctele vor fi mereu rotunjite prin adaos și nu vor fi afișate zecimale.
  • adaugate informații despre vechimea vehiculelor (Age) pe profilul jucătorului cât și la Economy la vânzarea de vehicule.
  • adaugată acțiunea de namecover FBI pe faction activity unde specifică pe cine a fost folosită comanda și ce nume de namecover a fost setat.
  • au fost adăugate cazurile care lipseau și figurau drept „Unknown” pe Faction Income și Gold Transactions.
  • rezolvat un bug la opțiunea de adăugare vehicul personal disponibil adminilor de level 6 din cauza lipsei coloanei de vechime (Age).
  • afișarea coloanei de clan owner în logurile de la clan de pe pagina clanului și profilul unui jucător.
  • adaugată inserare a clan ownerului la acțiunile de invite, uninvite, promote, demote, warn, unwarn în logurile clanului.
  • mutat intervalul de atac la waruri între orele 22:15 și 23:00 de Luni până Joi sau Duminică.
  • modificat „Most active player this month” de pe Home în „Gold award most active player” care va indica cel mai activ jucător din luna curentă eligibil pentru premiul de la Gold Award.

 


 

English

 

 • Multiple silent updates made by kobo from the last website update onwards.
 • From the beginning of December the following have been updated:
  • the website favorite icone has been changed.
  • error texts for Advent and Summer calendar changed.
  • fixed a bug where the Advent Calendar had a double entry in the left side menu.
  • fixed the Chemist Skill bug where the skill was always 0.
  • added on stats/businesses the Farmer and PubG businesses with a specific image.
  • increased the number of results on players/search from 5 to 20.
  • deactivated the Add Friend button from a player's profile (this action can only be done from the game using a friend request.
  • deactivated the automatic start of the Summer Calendar for each year (we will start it when we need it).
  • deactivated the Lotto Number column from a player's profile.
  • fixed a bug with multiple fecimals on showing helper points in their activity table; now the points will always be rounded up and they won't have decimals.
  • added information about the vehicle age on a players profile as well as in the Economy section for selling vehicles.
  • added the FBI namecover action where it specifies on whom the command was used and what namecover was given.
  • added the cases that were missing and showed as „Unknown” on Faction Income and Gold Transactions.
  • fixed a bug at the option of adding a vehicle for level 6 admins caused by the lack of the age info.
  • added a clan owner column in clan logs on the clan's profile page and on the player's profile.
  • added an insert for the clan owner at invite, uninvite, promote, demote, warn and unwarn in clan logs.
  • moved the wars attack time between 22:15 to 23:00 from Monday to Thursday or Sunday.
  • modified „Most active player this month” on Home in „Gold award most active player” which will indicate the most active player this month who is eligible for the Gold Award.
28.02.2019 - 2.2.4 - by rpg3_kobo
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2018 - Version 2.2.3 - by rpg3_kobo
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 2.2.2 - by rpg3_kobo
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2018 - Version 2.2.1 - by rpg3_kobo and BlackThief
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
24.07.2018 - Version 2.2.0 - by BlackThief
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.04.2018 - Version 2.1.8 - by BlackThief
2.6    star_border star_border star_border star_border star_border
02.11.2017 - Version 2.1.6 - by BlackThief
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 2.1.5 - by BlackThief
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2017 - Version 2.1.4 - by BlackThief
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.01.2017 - Version 2.1.3c - by BlackThief
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 2.1.3b - by BlackThief
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.11.2016 - Version 2.1.3 - by BlackThief
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 2.1.2 - by BlackThief
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 2.1.1 - by BlackThief
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 2.1.0 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 2.0.9 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 2.0.8 - by BlackThief
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 2.0.7 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 2.0.6 - by BlackThief
3.1    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Versio 2.0.5 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
04.03.2016 - Version 2.0.4 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
10.02.2016 - Version 2.0.3 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2016 - Version 2.0.2 - by BlackThief
4    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 2.0.1 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 2.0.0 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
05.01.2016 - Version 1.9 - by BlackThief
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2015 - Version 1.8 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 1.7 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 1.6 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
27.07.2014 - Version 1.5 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.07.2014 - Version 1.4 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 1.3 - by Mastertrap21
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
19.02.2014 - Version 1.2 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 1.1 BETA - by Mastertrap21
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 1.0.5 - by Mastertrap21
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
05.11.2013 - Version 1.0 BETA - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border