Updates
25.03.2024 - 7.3.2 - by mushrooma
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 • Administratorii vor trece peste coada de autentificare și vor putea să se autentifice direct, din motive administrative.
 • Jucătorii pot acum verifica nivelul lor real fără ajutorul administratorilor folosind comanda /myreallevel.
 • Blocat procesul de furare a mașinilor de la examenul de conducere în timp ce lucrezi ca hoț de mașini.
 • Safezone-ul parcelelor LV a fost exitns pentru a acoperi întreaga zonă cu parcele.
 • Reparată o problemă din misiunile Bunker care ar fi putut cauza serverul să se blocheze.
 • Rezolvate problemele la undercover când membrul FBI este ucis, skin-ul undercover nu se va reseta dacă jucătorul are undercover activ.
 • Reparat un bug în care comanda /id arată skin-ul Onyx/Diamond al jucătorului chiar dacă jucătorul este undercover.
 • Reparat un bug la sarcinile Mirela, în care furtul de provizii dintr-un bunker rival nu se numără pentru sarcina de aprovizionare sau de a ajuta la reaprovizionarea bunkerului.
 • Furtul de provizii dintr-un bunker rival va acorda jucătorului 5 puncte de maraton pentru fiecare seif distrus.
 • Bula de text de deasupra caracterului va fi dezactivată automat dacă jucătorul poartă un skin Diamond/Onyx și intră undercover.
 • Eliminate următoarele comenzi din tipul de eveniment Find and Bring: /givegun, /disarm și /setarmour.
 • Blocată posibilitatea de a primi wanted a organizatorilor de evenimente și a ajutoarelor de evenimente atunci când atacă participanții în evenimentele Find and Bring.
 • Va apărea un nou mesaj informativ atunci când un jucător folosește comanda /cheater informându-l că nu va primi un mesaj de confirmare din partea administratorilor când raportul este acceptat din motive anti-abuz.
 • Adăugată posibilitatea de a arunca truse medicale folosind comanda /throw.
 • Adăugată posibilitatea de a arunca truse de dependență folosind comanda /throw.
 • Comanda /buy va afișa acum cantitatea maximă de momeală pentru pește și cantitatea maximă de artificii pe care jucătorul le poate cumpăra dinamic în cadrul dialogului de cumpărare, în loc de doar numărul static maxim.
 • Adăugată posibilitatea de a anula forțat jobul de chimist dacă ești în interiorul fabricii folosind comanda /cancel chemist.
 • Mesajele MOTD vor avea acum un cod de culoare pentru fiecare utilitate pentru a diferenția mai bine care este care atunci când jucătorii le văd:
  • Clanuri:
   • Verde smarald și galben
  • Facțiuni:
   • Turcoaz și galben
  • Lideri:
   • Portocaliu vivid și galben
  • Ajutoare:
   • Rosu deschis și galben
  • Administratori:
   • Roșu și galben
 • Upgrade-ul de supervizor va afișa acum mai multe informații despre bunker:
  • Boostul bunkerului (x1.0 / x1.5 / x2.0)
  • Perioada în care se termină boostul bunkerului.
  • Sursa boostului bunkerului înseamnă fie un boost de la Maraton, un boost de la Roata Norocului, un boost de la Chest sau un boost de la Skin.
 • Datorită utilizării sistemului de referral într-o manieră pe care nu ne-o dorim, sistemul de referral a primit o ajustare:
  • Procentul de RP a fost redus de la 15% la 10%.
  • Procentul de bani a fost redus de la 200% la 100%.
 • Optimizări realizate în funcționarea dinamică a sistemului Namecover.
 • Optimizări realizate în funcționarea dinamică a sistemului de bunuri legale ale jucătorului.
 • Optimizări realizate în funcționarea dinamică a sistemului de bunuri ilegale ale jucătorului.
 • Optimizări realizate în funcționarea dinamică a sistemului Player PubG.
 • Optimizări realizate în funcționarea dinamică a sistemului Player Punishment (Warnuri, Kick-uri ...).
 • Optimizări realizate în funcționarea dinamică a sistemului Player Points (Puncte de misiune, Puncte de jaf ...).
 • Optimizări realizate în funcționarea dinamică a sistemului Player Licenses.
 • Optimizări realizate în funcționarea dinamică a sistemului Player In-game voting.
 • A fost implementat un nou plugin crashdetect.
 • Au fost actualizate interiorul sediilor de facțiuni la cererea liderilor.
 • Alte bug-uri minore au fost rezolvate.

English

 • Admins will bypass the login queue and will be able to log in directly, due to administrative reasons.
 • Players are now able to verify their real level without the help of admins using the command /myreallevel.
 • Blocked the process of stealing Driving Exam cars while working as a Car Jacker.
 • The LV parcel safezone is now extended to cover the entire parcel zone in LV.
 • Fixed an issue from Bunker missions which might have caused the server to crash.
 • Fixed issues with FBI undercover when killed, the undercover skin won't reset if the player has Undercover active.
 • Fixed a bug where the command /id shows the Onyx/Diamond skin of the player even if the player is undercover.
 • Fixed a bug in Mirela tasks, where stealing supplies from a rival bunker doesn't count for the supply or help resupply bunker task.
 • Stealing supplies from a rival bunker will grant the player 5 marathon points if completed per destroyed safe.
 • The skin bubble will be removed automatically if the player wears a Diamond/Onyx skin and goes undercover.
 • Removed the following commands from the Find & Bring event type:  /givegun,/disarm, and /setarmour.
 • Blocked the ability for event organizers and Event helpers from getting wanted when attacking participants in Find & Bring Events.
 • A new informative message will appear when a player uses the  /cheater command notifying him that he will not get a confirmation message from the admins when the report is accepted due to anti-abuse reasons.
 • Added the possibility to throw medic-kits using the command /throw.
 • Added the possibility to throw addiction kits using command /throw.
 • The /buy command will now display the maximum amount of fish bait and the maximum amount of fireworks the player can buy dynamically within the buy dialog rather than just the maximum static number.
 • Added the possibility to forcefully cancel the chemist job if you are inside the factory using the command /cancel chemist.
 • MOTDs will now have a color code for each utility to better distinguish which is which when the players see them:
  • Clans:
   • Emerald Green & Yellow
  • Factions:
   • Turquoise & Yellow
  • Leaders:
   • Vivid Orange & Yellow
  • Helpers:
   • Light Red & Yellow
  • Admins:
   • Red & Yellow
 • The supervisor upgrade will now display more information about the bunker:
  • The bunker Income Boost (x1.0 / x1.5 / x2.0)
  • The bunker Income Boost ends period.
  • The source of the bunker Income boost means it is either a marathon boost, a wheel boost, a chest boost, or a skin boost.
 • Due to multiple AFK accounts, the referral system got an adjustment:
  • The RP buffer modifier got nerfed from 0.15 to 0.1.
  • The money buffer modifier got nerfed from 200% to 100%.
  • The bonuses for the referral system have been decreased to 10% of the RP spent and 100% of the money spent by the referrals.
 • Optimizations made to the operation of the Namecover system dynamic.
 • Optimizations made to the operation of the Player legal belongings system dynamic.
 • Optimizations made to the operation of the Player illegal belongings system dynamic.
 • Optimizations made to the operation of the Player PubG system dynamic.
 • Optimizations made to the operation of the Player Punishment(Warns, Kicks ....) system dynamic.
 • Optimizations made to the operation of the Player Points(Mission Points, Rob Points ...) system dynamic.
 • Optimizations made to the operation of the Player Licenses system dynamic.
 • Optimizations made to the operation of the Player In-game voting system dynamic.
 • A new crashdetect plugin has been implemented.
 • Updated the interiors of faction HQs at the leaders' request.
 • Other minor bugs have been resolved.
14.02.2024 - 7.3.1 - by mushrooma
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.01.2024 - 7.3 - by mushrooma
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
11.12.2023 - 7.2.9b - by mushrooma
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2023 - 7.2.9 - by mushrooma
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2023 - 7.2.7 - by mushrooma
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
08.07.2023 - 7.2.6b - by mushrooma
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2023 - 7.2.6 - by mushrooma
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
02.04.2023 - 7.2.5 - by mushrooma
2.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.03.2023 - 7.2.4 - by mushrooma
2.5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.01.2023 - 7.2.3 - by mushrooma
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2022 - 7.2.2 - by mushrooma
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2022 - Version 7.2.1 - by Kelton
3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.10.2022 - Version 7.2.0 - by mushrooma
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2022 - Version 7.1.9 - by mushrooma
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
30.07.2022 - Version 7.1.8 - by mushrooma
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2022 - Version 7.1.7 - by mushrooma
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2022 - Version 7.1.6 - by mushrooma
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
08.06.2022 - Version 7.1.5 - by mushrooma
4    star_border star_border star_border star_border star_border
14.04.2022 - Version 7.1.4 - by mushrooma
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.02.2022 - Version 7.1.3 - by mushrooma
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
22.01.2022 - Version 7.1.2 - by mushrooma
2.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2021 - Version 7.1.1 - by mushrooma
3.1    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2021 - Version 7.1.0c - by [F4L]KillerFish and mushrooma
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
08.12.2021 - Version 7.1.0b - by mushrooma
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
26.11.2021 - Version 7.1.0 - by [F4L]KillerFish and mushrooma
3.1    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2021 - Version 7.0.10 - by [F4L]KillerFish and mushrooma
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
26.09.2021 - Version 7.0.9 - by [F4L]KillerFish and mushrooma
2.7    star_border star_border star_border star_border star_border
10.09.2021 - Version 7.0.8 - by [F4L]KillerFish and mushrooma
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2021 - Version 7.0.7 - by mushrooma and [F4L]KillerFish
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2021 - Version 7.0.6 - by mushrooma
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
10.04.2021 - Version 7.0.5 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
08.03.2021 - Version 7.0.4 - by [F4L]KillerFish
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
22.10.2020 - Version 7.0.2 - by [F4L]KillerFish
2.7    star_border star_border star_border star_border star_border
30.09.2020 - Version 7.0.1 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2020 - Version 7.0.0 - by [F4L]KillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2020 - Version 6.9.9 - by [F4L]KillerFish
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2020 - Version 6.9.8 - by [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2020 - Version 6.9.8 - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
29.06.2020 - Version 6.9.7 - by [F4L]KillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
30.05.2020 - Version 6.9.6 - by [F4L]KillerFish
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
17.05.2020 - Version 6.9.5 - by [F4L]KillerFish
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
14.04.2020 - Version 6.9.4d - by [F4L]KillerFish
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
03.04.2020 - Version 6.9.4c - by [F4L]KillerFish
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
16.03.2020 - Version 6.9.4b - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
08.03.2020 - Version 6.9.4 - by [F4L]KillerFish
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
28.02.2020 - Version 6.9.3 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.01.2020 - Version 6.9.2 - by Adi007
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2019 - Version 6.9.1 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
10.12.2019 - Version 6.9.0 - by Adi007
3.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2019 - Version 6.8.9 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2019 - Version 6.8.8 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2019 - Version 6.8.7 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2019 - Version 6.8.6 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.10.2019 - Version 6.8.5 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.10.2019 - Version 6.8.4 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.09.2019 - Version 6.8.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
20.09.2019 - Version 6.8.2 - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2019 - Version 6.8.1 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2019 - Version 6.8.0 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
27.08.2019 - Version 6.7.9 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.08.2019 - Version 6.7.8 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.08.2019 - Version 6.7.7 - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border