Updates
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by [F4L]KillerFish and Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

Adi007:

 • De acum jucătorii vor putea accepta eliberearea din jail de la un avocat indiferent de locația banilor (cash sau banca). De asemenea, banii din bancă se vor aduna cu cei din mână dacă în niciuna dintre locații nu se află o sumă necesară eliberării.
 • Sinuciderea suspecților cu drept de predare, prin explozii, generate fără ca un cop să aibă vreo legătură (de exemplu fără să tragă un cop în mașina suspectului), nu va mai face ca serverul să caute un polițist în apropiere pentru a trimite suspectul în jail.
 • A fost introdusă o noua opțiune pentru comanda /tog accesibilă tuturor jucătorilor. Cu ajutorul acesteia, fiecare va putea alege dacă dorește să vadă neoanele tuturor vehiculelor care le au instalate sau nu.
 • Organizatorii de evenimente nu mai pot primi /call 112 din partea participanților.
 • În momentul formării unei echipe de rob, tuturor participanților li se va încărca interiorul magazinului ce urmează să fie jefuit (posibil să existe 1-2 secunde de freeze pentru fiecare membru, depinzând de computerul fiecăruia) pentru a preveni căderea prin podea ulterioară.
 • A fost adăugată comanda /servicecalls disponibilă pentru facțiunile și job-urile care primesc apeluri de servicii din partea jucatorilor (de exemplu medicii, mecanicii). La tastarea comenzii se va afișa un dialog care va lista jucătorii ce au cereri active. Selectând un jucător din listă, vi se va afișa în chat un mesaj specific cu informații necesare acceptării cererii.
 • Au fost adăugate safezone-uri în interiorul celor 3 cazinouri (biz ID: 114, 115, 116).
 • O problemă a jocului prin care se contorizau kilometrii pentru vehicule cand șoferii erau AFK în mers a fost rezolvată.
 • Au fost corectate unele viteze maxime afișate de DealerShip pentru unele bărci.
 • S-au adăugat importante protecții suplimentare anti-trollhack pentru vehicule care vor acoperi o mare parte din acest tip de coduri.
 • A fost adăugată comanda /lights pentru controlul farurilor unui vehicul fără a activa și NOS-ul (daca este instalat pe vehicul).
 • A fost adăugată comanda /fps care va crea un text în colțul dreapta-sus sau stânga-jos al ecranului, afișând constant FPS-ul. Poziția textului, activarea și dezactivarea acestuia se realizează prin tastarea comenzii succesiv. Comanda /fps nu va funcționa pentru jucătorii care consumă băuturi (/drink), deoarece în acele cazuri FPS-ul afișat este eronat.
 • A fost adăugat un mesaj informativ pentru gangsterii care tasteaza /report atunci când au un war activ.
 • Mecanicii nu mai pot oferi /repair dacă vehiculul are un HP ce depășeste valoarea 950.0. De asemenea nu mai pot oferi /refill dacă valoarea combustibilului depășeste 95%.
 • Hitmenii nu vor mai primi contracte pe jucătorii pe care au mai avut un contract finalizat în ultimele 60 de minute. De asemenea, nu vor mai primi contracte pe un jucător al cărui IP corespunde cu IP-ul oricărei alte ținte dintr-un contract finalizat în ultimele 60 de minute. Comanda /contracts va afișa informații ținând cont și de aceste aspecte.
 • Nu se vor mai primi contracte pe jucătorii care sunt într-un live activ sau într-una dintre arene (War Arena, Paintball, GunGame, Race Arena).
 • Polițiștii au dreptul acum de a localiza (/find) un hitmen dacă acesta nu are drept de predare, chiar daca are undercover ON.
 • S-au adus îmbunătățiri detectării jucătorilor care foloseau diverse mijloace pentru a induce serverului faptul că se miscă pentru contorizarea orelor jucate.
 • A fost adăugată comanda /ip pentru adminii nivel 1+ cu ajutorul căreia se va putea afișa o listă a conturilor conectate pe server având același IP cu al jucătorului specificat la tastarea comenzii.
 • De acum comanda /arrest poate fi folosită și lângă armurăria de la National Guard.
 • Membrii National Guard nu mai sunt nevoiți să specifice un număr de secunde pentru comanda /punish. Serverul va seta automat pedeapsa la 300 de secunde (sau numărul de secunde rămase de petrecut în jail în cazul în care este sub 300).
 • Anunturile trimise prin intermediul comenzii /ad de către un jucător vor apărea la diferență de minim 5 minute pentru același jucător.
 • De acum vă puteți alimenta vehiculul sau să intrați într-un PnS/Tuning apăsând tasta LALT (ALT din stânga tastaturii).
 • Administratorii pot aplica acum comanda /forcename oricărui jucător, indiferent de nivel.
 • Nu se mai poate intra in tuning cu vortex.
 • A fost introdusă o metodă de criptare pentru IP-uri. Numai administratorilor nivel 6 le mai sunt vizibile IP-urile jucătorilor.
 • De acum serverul va memora și veniturile provenite în urma rob-urilor (vor apărea pe website la secțiunea Income).
 • Funcția de ascundere a mesajelor confidențiale (/tog) pentru admini va include acum și mesajele primite atunci când noi jucători se înregistrează.
 • Ban-urile automate pentru utilizarea de jetpack si pentru pilotarea de hydra/hunter nu se vor mai acorda si pe IP, ci doar pe cont.
 • Polițiștii nu vor mai putea utiliza comanda /frisk dacă sunt într-un vehicul.
 • De acum banii primiți în urma unui rob finalizat se vor împărți tuturor membrilor grupului (inclusiv celor care l-au părăsit). De asemenea, cele 7 puncte ce erau scăzute la finalizarea rob-ului le sunt scazute și celor care au părăsit grupul de jaf.
 • Nu se mai poate urca în vehiculele care au șofer și se află în mișcare cu mai mult de 5km/h.
 • Punctul de spawn ales de jucători va fi reținut la deconectare.
 • Au fost aduse modificări sistemului de statistici personale cu privire la timpul petrecut online pentru evitarea unor confuzii, funcționând astfel:
  • Pentru "Orele jucate" afișate in /stats și pe website se va lua în calcul doar timpul petrecut pe server. Un minut petrecut pe server înseamnă un minut în care un jucător s-a deplasat între 2 puncte diferite de pe harta. Atât timpul petrecut pe /sleep, cât și timpul în care un jucator nu se mișca nu va fi contorizat. Afișarea orelor jucate se va face cu o singură zecimală. Ex: 6.3 ore jucate înseamnă 6 ore si 30% dintr-o oră, adică 6 ore și 18 minute. Pentru a primi o ora jucată va trebui sa acumulați 60 de minute, spre deosebire de vechiul sistem în care erau suficiente doar 30 de minute.
  • Payday-ul se va acorda la oră fixă jucătorilor care au fost online cel puțin 30 de minute pe server începând cu ultimul payday acordat. Exemplu: Payday vor primi și jucătorii care au intrat cu 10 minute înainte de payday, dar care au acumulat cel puțin 20 de minute jucate precedent.
  • Odată cu această modificare, nu mai sunteți condiționați de acumularea a 30 de minute jucate pentru a mări numărul de ore jucate la payday (cum era până acum), prin urmare comanda /playedtime a fost eliminată.
  • Comanda /stats va afișa acum și numărul de PayDay-uri primite de către un jucător. Atentie, acesta poate diferi fata de numarul de ore jucate.
 • A fost introdusă posibilitatea pentru gangsteri de a alege dacă doresc sau nu să utilizeze vehiculele personale in virtual-world-urile în care se desfășoară warurile:
  • Pentru a utiliza la war un anumit vehicul, trebuie activată această opțiune utilizând comanda /v(ehicles) și selectând din listă "Utilizează la war".
  • Textul "Utilizează la war" se va afișa cu culoarea verde dacă vehiculul are deja activată această opțiune, sau cu roșu dacă o are dezactivată.
  • Opțiunea "Utilizează la war" se va afișa numai atunci când vehiculul selectat din listă este spawnat.
  • Gangsterii pot modifica opțiunea de a introduce/elimina vehiculul la/de la waruri chiar și în timpul war-urilor.
  • Vehiculele cu opțiunea de introducere în waruri activata se vor teleporta automat în virtual-world-ul unic atunci când warul începe și vor reveni în virtual-world 0 atunci când warul este finalizat.
  • Dacă un vehicul cu opțiunea de introducere în waruri activă este ocupat în momentul începerii unui war, acesta va fi pus în așteptare și teleportat la war abia după ce toți pasagerii coboară din acesta.
  • Cât timp vehiculele se află într-un virtual-world în care se desfășoară warul, gangsterii nu pot utiliza comanda /park sau funcția Debug.
  • Opțiunea de utilizare la war este valabila numai pentru vehiculele terestre (mașini, motociclete și biciclete).
 • Majoritatea bugurilor raportate pe forum au fost rezolvate.

 

[F4L]KillerFish:

 • Kick-urile pe care le dă AdmBot pentru AFK mai mult de 30 de minute vor fi afişate într-un singur mesaj care se poate întinde pe cel mult două linii de chat.
 • Câteva obiecte de bază ale HQ-urilor facţiunilor (podeaua, pereţii) ar trebui să se încarce mai repede acum, prevenind situaţiile în care unii membri de facţiuni puteau cădea prin aceste obiecte.
 • Sistemul de Rob (jaf bancar) a fost modificat astfel încât nu se va mai întrerupe în cazul în care niciun membru rămas în viaţă nu are licenţă de pilot. Veţi putea livra în continuare bijuteriile pentru a primi banii, însă nu veţi mai avea şansa de a evada cu avionul.
 • MOTD-urile (Mesajele Zilei) facţiunilor, adminilor, helperilor, liderilor şi clanurilor pot avea o lungime de aproximativ 120 de caractere şi vor fi afişate pe mai multe linii în cazul în care sunt lungi.
 • Comenzile de setare a MOTD-urilor (/amotd, /hmotd, /lmotd, /cmotd, /fmotd) vor afişa MOTD-ul curent, chiar dacă utilizatorul comenzii nu are gradul necesar pentru a modifica acest mesaj.
 • Comanda /confiscate [Nume/ID] DrivingLic va putea primi şi un al treilea parametru, numărul de ore. Numărul este implicit 3 (în cazul în care parametrul nu este scris efectiv când se rulează comanda), acesta putând fi setat la valori cuprinse între 1 şi 5 ore. Pentru folosirea corectă a acestei comenzi, consultaţi regulamentul facţiunii de poliţie din care faceţi parte.
 • Alte modificări şi îmbunătăţiri minore.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

English

 

Adi007:

 • From now, the players will be able to accept the jail release from a lawyer regardless of money location (cash or bank). Also, the money from the bank will gather with the cash if in none of the locations there are not enough money to accept the release.
 • The suicide of the suspects with the right to surrender, using the explosions, generated without any cop involvemenmt (for example without a cop to shot in suspect's vehicle), will not make the server anymore to search for a near cop to send the suspect in jail.
 • A new feature for /tog has been added and it can be used by any player. Using this feature, anyone will be able to choose to show or hide all vehicle's neons.
 • You can't use anymore the /call 112 command for event organizers.
 • When a rob team is created, the store's interior which will be robbed will be loaded for every member of the rob group (it is possible to appear 1-2 seconds of game freeze, depending on every member's computer), to prevent the later falling through the store's floor.
 • The /servicecalls command has been added, being available for the jobs and factions which are receiving service calls from the players (for example the paramedics, mechanics, etc.). When the command will be typed, a dialog will be displayed which will show a list of the players who have active service requests. By selecting a player from the list, you will receive a message in the chat, containing necessary information to accept the service request.
 • New safesones have been added inside the casinos (biz ID: 114, 115, 116).
 • A game problem has been solved, through which the kilometers of the vehicles were counted even when the vehicle's driver was AFK.
 • Some boats maximum speeds sowed in DealerShip have been corrected.
 • Important additional protections for blocking vehicle troll-hacks have been added, which will cover the most of the hacks of that type.
 • The /lights command has been aded, to controll vehicle's lights without activating vehicle's NOS (if the vehicle has it installed).
 • The /fps command has been added, which will create a new text in the upper-right corner or down-left corner of the screen, showing your FPS. The text position, the activation and deactivation are made by successive typing of the /fps commmand. The /fps command won't work when the players are drunk (used /drink), because in that case the displayed FPS value would be wrong.
 • An informative message has been added for the gangsters who type /report command when they have an active war.
 • The mechanics are not able to offere /repair anymore if the vehicle has more than 950.0 HP. Also, they are not able to offere /refill anymore if the vehicle has more than 95% fuel.
 • The hitmens won't receive anymore contracts on the players that they already had a contract in the latest 60 minutes. Also, they won't receive contracts on a target if target's IP is the same with any target's IP of the hitmen in the last 60 minutes. The /contracts command will show the information according to this changes.
 • The hitmens won't receive anymore contracts on the targets who are in a live session or in one of the server's arena: (War Arena, Paintball, GunGame, Race Arena).
 • The cops are now allowed to locate (/find) a hitmen if he has not the right to surrender, even if the hitmen has undercover ON.
 • Some improvements have been added to avoid the online minutes counting when the players cheat on the server to make it appear like they are moving.
 • The /ip command has been added for level 1+ admins. It can be used to show a list of the players who have the same IP as the player specifyed in the command.
 • The /arrest command can now be used near National Guard's armoury.
 • The National Guard members don't have to type anymore a number of seconds for the /punish command. The server wll automatically set the punish time to 300 seconds (or the remained seconds of jail time if it is less than 300).
 • The advertisements submitted using /ad command will appear for the same player after 5 minutes passed from the last advertisement placed by the same player.
 • You can now fill your vehicle or enter inside a PnS/Tuning, by pressing LALT key (ALT from the left of the keyboard).
 • The administrators are now able to use /forcename for any player, regardless the level.
 • You can't enter anymore in a tuning with a vortex vehicle.
 • An encryption method has been added for players' IPs. Only level 6 administrators are now able to see the original players' IPs.
 • From now, the server will log the incomes from the robs (it will appear on the website, at Income section).
 • The feature for hidding confidential messages (/tog) for the admins, will include now the messages received when a new player registers their account.
 • The automatic bans given for jetpack usage or for hydra/hunter flying will not ban your IP anymore, it will ban only the account.
 • The cops are not able anymore to use /frisk command if they are inside a vehicle.
 • From now, the money received when a rob is finished will be divided to all rob group members (including those who left the rob group). Also, the 7 rob points which were subtracted when the rob was finished, will be subtracted from now even from the players who left the rob group.
 • You are not able anymore to get in a vehicle which is moving with more than 5km/h.
 • Players' chosen spawn point will be stored at disconnection.
 • To avoid some confusions, some changes have been brought to the personal statistics system, regarding the time spent online:
  • For the "Played Hours" showed in /stats and on the website, only the time spent on the server will be considered. A minute played on the server is a minute during the player moved between two different positions on the map. The time spent on /sleep and the time spent without moving your character for a while will not be gathered. The displaying of the hours played will be made using one decimal. Example: 6.3 hours played means 6 hours and 30% from an hour, which is equal to 6 hours and 18 minutes. To receive a hour played you have to accumulate 60 played minutes, different from the old system when only 30 played minutes were enoug.
  • The Payday will be given only to the players who accumulated at least 30 minutes on the server, starting with their last received Payday. Example: Payday will be given event to the players who have joined the server 10 minutes before the Payday time, but who already had 20 minutes accumulated.
  • With this change, you are not anymore conditioned to accumulate 30 played minutes to incrase your played hours at Payday (the way it was until now), therefore the /playedtime command has been removed.
  • The /stats command will show now the number of received PayDays by any player. Pay attention, this value can be different from the number of played hours.
 • It was introduced the possibility for the gangsters to choose if they want or not to use their personal vehicles in the virtual-worlds in which the wars are ongoing:
  • To use at war a specific vehicle, you have to activate that option by using /v(ehicles) command, and selecting from the list "Use at war".
  • The "Use at war" text will have green colour if the vehicle already has that option activated, or red if the vehicle has it deactivated.
  • The "Use at war" option will be shown only when the selected vehicle is spawned.
  • The gangsters can modify that option to introduce/remove a personal vehicle to/from the warsm even when a war is ongoing.
  • The vehicles with that option activated will be automatically teleported inside the unique virtual-world for the war, when the war will start and will be teleported back to virtual-world 0 when the wars are finished.
  • If a vegucke wutg that option activated is occupied when a war is starting, it will be queued and will be teleported to the war only when the passengers are getting out of it.
  • While the vehicles are inside the wars virtual-worlds, the gangsters are not able to use /park command or Debug function.
  • That new feature is available only for land vehicles (cars, motorbikes, bikes).
 • Most bugs reported on the forum have been solved.

 

[F4L]KillerFish:

 • Kicks that AdmBot gives for AFK more than 30 minutes will be displayed in a single message displayed over up to 2 chat rows.
 • Some core objects of faction HQs (floor, walls) should now load faster, preventing situations where some faction members could fall through them.
 • The Rob system has been changed so it won't end when all members with a flying license are jailed. You will be able to deliver the jewelries in order to be paid, but you won't get the chance to escape using the plane.
 • Faction, Admins, Helpers, Leaders and Clan MOTDs can now have a length of 120 characters and will be displayed on multiple rows if they are too long.
 • The commands for setting MOTDs (/amotd, /hmotd, /lmotd, /cmotd, /fmotd) will now display the MOTD to the user, even if he does not have permission to modify this message.
 • The command /confiscate [Name/ID] DrivingLic can now receive a third parameter, the number of hours. The default value is 3 (when the parameter is not written explicitly when the command is used), but it can be set to a value between 1 and 5. In order to use this command correctly, please check your Police Department faction's rules.
 • Other changes and small improvements.
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by [F4L]KillerFish
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by Adi007 and [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by [F4L]KillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - Version 6.3.0 - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by [F4L]KillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by [F4L]KillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by [F4L]KillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2015 - Version 5.8.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2015 - Version 5.8.3 - by [F4L]KillerFish
3.5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.01.2015 - Version 5.8.2 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.12.2014 - Version 5.8.1c - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2014 - Version 5.8.1b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.12.2014 - Version 5.8.1 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
07.12.2014 - Version 5.8.0b - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
28.11.2014 - Version 5.8.0 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2014 - Version 5.7.9 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2014 - Version 5.7.8 - by [F4L]KillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2014 - Version 5.7.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.10.2014 - Version 5.7.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.09.2014 - Version 5.7.5 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4a - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.09.2014 - Version 5.7.3 - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2014 - Version 5.7.2 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 5.7.1 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
11.08.2014 - Version 5.7.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 5.6.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.08.2014 - Version 5.6.8 - by [F4L]KillerFish
0    star_border star_border star_border star_border star_border
30.07.2014 - Version 5.6.7 - by [F4L]KillerFish
1    star_border star_border star_border star_border star_border
18.07.2014 - Version 5.6.6 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.07.2014 - Version 5.6.5 - by [F4L]KillerFish
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2014 - Version 5.6.4 - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2014 - Version 5.6.3 - by [F4L]KillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.06.2014 - Version 5.6.2 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2014 - Version 5.6.1 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2014 - Version 5.6.0 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.04.2014 - Version 5.5.9 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.8 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.7 - by [F4L]KillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 5.5.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2014 - Version 5.5.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.04.2014 - Version 5.5.4 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2014 - Version 5.5.3 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2014 - Version 5.5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.03.2014 - Version 5.5.1 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.5.0 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.4.9 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2014 - Version 5.4.8 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 5.4.7 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
29.01.2014 - Version 5.4.6 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 5.4.5 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2013 - Version 5.4.4 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
13.11.2013 - Version 5.4.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.11.2013 - Version 5.4.2 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
10.11.2013 - Version 5.4.1 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
03.11.2013 - Version 5.4.0 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
12.10.2013 - Version 5.3.9 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2013 - Version 5.3.8 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
10.10.2013 - Version 5.3.7 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2013 - Version 5.3.6 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
10.07.2013 - Version 5.3.4 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2013 - Version 5.3.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
08.05.2013 - Version 5.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2013 - Version 5.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2013 - Version 5.3.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.02.2013 - Version 5.1.5 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2013 - Version 5.1.0 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
25.10.2012 - Version 4.1.220 - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2012 - Version 4.1.219 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
27.07.2012 - Version 4.1.218b - by Mastertrap21
0    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2012 - Version 4.1.218 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.07.2012 - Version 4.1.217 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.06.2012 - Version 4.1.216 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2012 - Version 4.1.215 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2012 - Version 4.1.214 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.05.2012 - Version 4.1.213 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.05.2012 - Version 4.1.212 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.05.2012 - Version 4.1.211 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.05.2012 - Version 4.1.209 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2012 - Version 4.1.201 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2011 - Version 4.1b - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.11.2011 - Version 4.1 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2011 - Version 4.0 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.02.2011 - Version 3.9 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.09.2010 - Version 3.8 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.06.2010 - Version 3.7 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
23.05.2010 - Version 3.6 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.02.2010 - Version 3.5 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2009 - Version 3.4.1 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2009 - Version 3.4 - by Mastertrap21
4    star_border star_border star_border star_border star_border
21.10.2009 - Version 3.3 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border
18.10.2009 - Version 3.3b - by Mastertrap21
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.08.2009 - Version 3.2 - by Mastertrap21
5    star_border star_border star_border star_border star_border