La mulÈ›i ani România! Quest & Gift disponibil pe serverele de sa-mp, detalii aici

[LDV]Rami
Vehicles (14/16)
Vehicle
Vehicle Model Infernus
Dealership Price $1.620.000
Sellback Price $972.000
Vehicle Type Dealership
Vehicle Colors (1/2) 226/211
Vehicle Odometer 59.371
Vehicle Age 1551 days
Vehicle Insurances 0/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP Yes
Location Map
Vehicle
Vehicle Model NRG 500
Dealership Price $1.150.000
Sellback Price $690.000
Vehicle Type Dealership
Vehicle Colors (1/2) 3/1
Vehicle Odometer 18.266
Vehicle Age 998 days
Vehicle Insurances 1/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Turismo
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 0/1
Vehicle Odometer 885
Vehicle Age 129 days
Vehicle Insurances 2/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Mountain bike
Dealership Price $500
Sellback Price $300
Vehicle Type Dealership
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 4.860
Vehicle Age 97 days
Vehicle Insurances 3/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Infernus
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 261
Vehicle Age 88 days
Vehicle Insurances 2/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model FCR 900
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 32
Vehicle Age 95 days
Vehicle Insurances 5/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Feltzer
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 12
Vehicle Age 103 days
Vehicle Insurances 5/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Turismo
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 0
Vehicle Age 109 days
Vehicle Insurances 5/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Banshee
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 0
Vehicle Age 79 days
Vehicle Insurances 5/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Shamal
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 0
Vehicle Age 76 days
Vehicle Insurances 5/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Elegy
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 34
Vehicle Age 59 days
Vehicle Insurances 4/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Cheetah
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 9
Vehicle Age 59 days
Vehicle Insurances 5/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Super GT
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 0
Vehicle Age 15 days
Vehicle Insurances 5/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Infernus
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 0
Vehicle Age 0 days
Vehicle Insurances 5/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map