A fost adaugat un regulament cu privire la posthunteri, detalii aici

Stats
Personal Cars
Vehicle
Vehicle Model Perrenial
Price $3.000
Top speed 133 km/h
On the server 35.717
Vehicle
Vehicle Model Moonbeam
Price $3.300
Top speed 115 km/h
On the server 974
Vehicle
Vehicle Model Rumpo
Price $3.800
Top speed 136 km/h
On the server 320
Vehicle
Vehicle Model Pony
Price $4.100
Top speed 110 km/h
On the server 372
Vehicle
Vehicle Model Walton
Price $4.400
Top speed 117 km/h
On the server 265
Vehicle
Vehicle Model Bobcat
Price $5.000
Top speed 140 km/h
On the server 31.039
Vehicle
Vehicle Model Glendale
Price $7.800
Top speed 140 km/h
On the server 705
Vehicle
Vehicle Model Hermes
Price $8.250
Top speed 149 km/h
On the server 1.580
Vehicle
Vehicle Model Tampa
Price $9.000
Top speed 153 km/h
On the server 8.405
Vehicle
Vehicle Model Manana
Price $10.650
Top speed 129 km/h
On the server 336
Vehicle
Vehicle Model Bravura
Price $14.300
Top speed 147 km/h
On the server 15.186
Vehicle
Vehicle Model Landstalker
Price $17.000
Top speed 158 km/h
On the server 25.759
Vehicle
Vehicle Model Cadrona
Price $20.000
Top speed 149 km/h
On the server 1.048
Vehicle
Vehicle Model Sadler
Price $22.000
Top speed 151 km/h
On the server 79
Vehicle
Vehicle Model Burrito
Price $24.000
Top speed 156 km/h
On the server 1.378
Vehicle
Vehicle Model Oceanic
Price $33.000
Top speed 140 km/h
On the server 191
Vehicle
Vehicle Model Tornado
Price $50.000
Top speed 158 km/h
On the server 1.281
Vehicle
Vehicle Model Previon
Price $53.000
Top speed 149 km/h
On the server 116
Vehicle
Vehicle Model Camper
Price $60.000
Top speed 122 km/h
On the server 136
Vehicle
Vehicle Model Journey
Price $70.000
Top speed 108 km/h
On the server 44
Vehicle
Vehicle Model Sunrise
Price $75.000
Top speed 145 km/h
On the server 419
Vehicle
Vehicle Model Emperor
Price $82.000
Top speed 153 km/h
On the server 51
Vehicle
Vehicle Model Blista Compact
Price $83.000
Top speed 162 km/h
On the server 1.195
Vehicle
Vehicle Model Clover
Price $90.000
Top speed 164 km/h
On the server 527
Vehicle
Vehicle Model Esperanto
Price $100.000
Top speed 149 km/h
On the server 49
Vehicle
Vehicle Model Yosemite
Price $115.000
Top speed 144 km/h
On the server 133
Vehicle
Vehicle Model Buccaneer
Price $120.000
Top speed 164 km/h
On the server 182
Vehicle
Vehicle Model Solair
Price $125.000
Top speed 157 km/h
On the server 22
Vehicle
Vehicle Model Intruder
Price $130.000
Top speed 149 km/h
On the server 7
Vehicle
Vehicle Model BF Injection
Price $135.000
Top speed 135 km/h
On the server 115
Vehicle
Vehicle Model Willard
Price $148.000
Top speed 149 km/h
On the server 5
Vehicle
Vehicle Model Vincent
Price $155.000
Top speed 149 km/h
On the server 58
Vehicle
Vehicle Model Regina
Price $157.000
Top speed 140 km/h
On the server 5
Vehicle
Vehicle Model Picador
Price $159.000
Top speed 151 km/h
On the server 15
Vehicle
Vehicle Model Virgo
Price $161.000
Top speed 149 km/h
On the server 8
Vehicle
Vehicle Model Stallion
Price $170.000
Top speed 168 km/h
On the server 141
Vehicle
Vehicle Model Premier
Price $189.000
Top speed 173 km/h
On the server 2.873
Vehicle
Vehicle Model Primo
Price $189.000
Top speed 143 km/h
On the server 1
Vehicle
Vehicle Model Phoenix
Price $193.000
Top speed 171 km/h
On the server 2.053
Vehicle
Vehicle Model Club
Price $197.000
Top speed 162 km/h
On the server 378
Vehicle
Vehicle Model Washington
Price $222.000
Top speed 153 km/h
On the server 7
Vehicle
Vehicle Model Greenwood
Price $230.000
Top speed 140 km/h
On the server 7
Vehicle
Vehicle Model Majestic
Price $245.000
Top speed 157 km/h
On the server 20
Vehicle
Vehicle Model Nebula
Price $274.000
Top speed 157 km/h
On the server 1
Vehicle
Vehicle Model Tahoma
Price $275.000
Top speed 160 km/h
On the server 490
Vehicle
Vehicle Model Stafford
Price $300.000
Top speed 153 km/h
On the server 480
Vehicle
Vehicle Model Fortune
Price $317.000
Top speed 158 km/h
On the server 9
Vehicle
Vehicle Model Mesa
Price $375.000
Top speed 140 km/h
On the server 1.060
Vehicle
Vehicle Model Romero
Price $385.000
Top speed 139 km/h
On the server 27
Vehicle
Vehicle Model Hustler
Price $400.000
Top speed 147 km/h
On the server 135
Vehicle
Vehicle Model Stretch
Price $405.000
Top speed 158 km/h
On the server 417
Vehicle
Vehicle Model Admiral
Price $450.000
Top speed 164 km/h
On the server 173
Vehicle
Vehicle Model Merit
Price $515.000
Top speed 157 km/h
On the server 114
Vehicle
Vehicle Model Elegant
Price $530.000
Top speed 166 km/h
On the server 9
Vehicle
Vehicle Model Windsor
Price $540.000
Top speed 158 km/h
On the server 80
Vehicle
Vehicle Model Voodoo
Price $550.000
Top speed 168 km/h
On the server 601
Vehicle
Vehicle Model Broadway
Price $585.000
Top speed 158 km/h
On the server 24
Vehicle
Vehicle Model Feltzer
Price $625.000
Top speed 167 km/h
On the server 59
Vehicle
Vehicle Model Stratum
Price $640.000
Top speed 154 km/h
On the server 47
Vehicle
Vehicle Model Uranus
Price $655.000
Top speed 156 km/h
On the server 170
Vehicle
Vehicle Model Slamvan
Price $670.000
Top speed 158 km/h
On the server 74
Vehicle
Vehicle Model Huntley
Price $700.000
Top speed 158 km/h
On the server 253
Vehicle
Vehicle Model Remington
Price $715.000
Top speed 168 km/h
On the server 76
Vehicle
Vehicle Model Euros
Price $740.000
Top speed 165 km/h
On the server 45
Vehicle
Vehicle Model Rancher
Price $765.000
Top speed 139 km/h
On the server 38
Vehicle
Vehicle Model Savanna
Price $790.000
Top speed 173 km/h
On the server 437
Vehicle
Vehicle Model Blade
Price $870.000
Top speed 173 km/h
On the server 56
Vehicle
Vehicle Model Sandking
Price $920.000
Top speed 176 km/h
On the server 945
Vehicle
Vehicle Model Sabre
Price $950.000
Top speed 173 km/h
On the server 135
Vehicle
Vehicle Model Flash
Price $1.000.000
Top speed 165 km/h
On the server 857
Vehicle
Vehicle Model Alpha
Price $1.040.000
Top speed 169 km/h
On the server 19
Vehicle
Vehicle Model Sentinel
Price $1.070.000
Top speed 164 km/h
On the server 22
Vehicle
Vehicle Model Jester
Price $1.115.000
Top speed 177 km/h
On the server 339
Vehicle
Vehicle Model Hotknife
Price $1.135.000
Top speed 167 km/h
On the server 37
Vehicle
Vehicle Model Super GT
Price $1.176.000
Top speed 179 km/h
On the server 183
Vehicle
Vehicle Model ZR-350
Price $1.185.000
Top speed 186 km/h
On the server 59
Vehicle
Vehicle Model Comet
Price $1.215.000
Top speed 184 km/h
On the server 388
Vehicle
Vehicle Model Elegy
Price $1.265.000
Top speed 178 km/h
On the server 437
Vehicle
Vehicle Model Buffalo
Price $1.300.000
Top speed 186 km/h
On the server 199
Vehicle
Vehicle Model Sultan
Price $1.350.000
Top speed 169 km/h
On the server 1.896
Vehicle
Vehicle Model Cheetah
Price $1.390.000
Top speed 192 km/h
On the server 381
Vehicle
Vehicle Model Turismo
Price $1.440.000
Top speed 193 km/h
On the server 1.466
Vehicle
Vehicle Model Banshee
Price $1.510.000
Top speed 202 km/h
On the server 358
Vehicle
Vehicle Model Bullet
Price $1.570.000
Top speed 203 km/h
On the server 2.115
Vehicle
Vehicle Model Infernus
Price $1.620.000
Top speed 222 km/h
On the server 3.519
Vehicle
Vehicle Model Hotring Racer
Price $8.000.000
Top speed 214 km/h
On the server 50
Vehicle
Vehicle Model Hotring Racer
Price $8.000.000
Top speed 214 km/h
On the server 561
Vehicle
Vehicle Model Hotring Racer
Price $8.000.000
Top speed 214 km/h
On the server 94