La mulÈ›i ani România! Quest & Gift disponibil pe serverele de sa-mp, detalii aici

HashXD
Vehicles (3/4)
Vehicle
Vehicle Model Turismo
Dealership Price $1.440.000
Sellback Price $864.000
Vehicle Type Dealership
Vehicle Colors (1/2) 3/2
Vehicle Odometer 5.181
Vehicle Age 1346 days
Vehicle Insurances 0/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Voodoo
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 216
Vehicle Age 257 days
Vehicle Insurances 0/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map
Vehicle
Vehicle Model Freeway
Dealership Price $0
Sellback Price $0
Vehicle Type Shop
Vehicle Colors (1/2) 1/1
Vehicle Odometer 85
Vehicle Age 242 days
Vehicle Insurances 3/5
Vehicle Lock Yes
Vehicle VIP No
Location Map