TA$E
Skins (14)
Platinum Skins
Common
Skin
Skin ID 206
Skin Type Platinum
Cash $1.090.000
Gold 5.000
Common
Skin
Skin ID 94
Skin Type Platinum
Cash $1.090.000
Gold 5.000
Common
Skin
Skin ID 150
Skin Type Platinum
Cash $1.090.000
Gold 5.000
Common
Skin
Skin ID 90
Skin Type Platinum
Cash $1.090.000
Gold 5.000
Common
Skin
Skin ID 91
Skin Type Platinum
Cash $1.090.000
Gold 5.000
Silver Skins
Common
Skin
Skin ID 92
Skin Type Silver
Cash $195.000
Gold 1.000
Common
Skin
Skin ID 251
Skin Type Silver
Cash $195.000
Gold 1.000
Common
Skin
Skin ID 41
Skin Type Silver
Cash $195.000
Gold 1.000
Bronze Skins
Common
Skin
Skin ID 212
Skin Type Bronze
Cash $20.000
Gold 100
Common
Skin
Skin ID 130
Skin Type Bronze
Cash $20.000
Gold 100
Common
Skin
Skin ID 245
Skin Type Bronze
Cash $20.000
Gold 100
Starter Skins
Common
Skin
Skin ID 256
Skin Type Starter
Cash $1
Gold 1
Common
Skin
Skin ID 201
Skin Type Starter
Cash $1
Gold 1
Common
Skin
Skin ID 192
Skin Type Starter
Cash $1
Gold 1